FB Solanderleden2

Solanderledens sträckor

Delsträckor
Solanderleden är indelad i färgkodade delsträckor. Här nedanför finns länkar till beskrivningar av de olika sträckorna.

Avstickare
Ibland finns officiella avstickare från leden till boende, sevärdheter eller liknande där ledens skyltning fortsätter fram till platsen. Länkar till beskrivningar av sådana avstickare ligger för sig i vandringsbeskrivningen. I dagsläget är de två: avstickaren till Sikfors Konferens & Fritidsby och avstickaren till Stormyrbergets Lantgård.

Temasträckor
Under arbetet med Solanderleden kommer ett antal temasträckor att väljas ut och gestaltas genom exempelvis konstnärlig utsmyckning, aktiviteter, guidematerial med mera. En första pilotsträcka där sådan gestaltning utfördes var "Flottarstigen" på den blå delsträckan.