Solanderleden-s

Historiska sevärdheter på Solanderleden

Arkeologstigen är en vandringsled genom ett område vid kustbyn Jävre som är ovanligt rikt på synliga fornlämningar, bland annat imponerande gravrösen från bronsåldern.  Informationsskyltar på svenska och engelska berättar om de olika lämningarna och människorna som skapade dem. Karta och mer information om Arkeologstigen hittar du på Piteå Museums hemsida och på  Piteå Kommuns hemsida. På Piteå Kommunkarta kan du se hur leden ligger både enskilt och i förhållande till Solanderleden.
Leden delar bitvis sträckning med Solanderledens röda ledsträcka.

Biskopsstenen i Långnäs är rest till minne av Nicolaus Olai Bothniensis, född i byn runt år 1550. Han blev teologiprofessor i Stockholm, domprost i Uppsala och slutligen ärkebiskop. Bothniensis var ordförande på Uppsala Möte vilket betraktas som det viktigaste kyrkomötet i Sveriges  historia, eftersom det där avgjordes att Sverige inte skulle återgå till katoliscismen.
Stenen finns mellan Långnäsvägen nr 78 och 80, 200 meter från gul ledsträcka.

Bebyggelsehistoria i Infjärden. Området Infjärden har fått sitt namn eftersom det kantar bortersta stycket av inre fjärden, där Piteälven vidgas på sin väg mot Bottenviken. På Solanderledens gula ledsträcka förbi byarna Lågnäs, Roknäs och Sjulnäs får vandraren se en provkarta av nordsvensk bebyggelse, från små torp och ängslador till större ladugårdar med stensockel och rundlogar och hela vägen till den första villabebyggelsen med egnahem och butikssgata. 

Böle Garveri, grundat 1899, är världens enda kvarvarande granbarksgarveri och förmodligen också det garveri som varit i bruk längst. Sadelmakaren på garveriets övre plan förädlar de färdiga skinnen till allt från exlusiva portföljer till skinnförkläden. Det går att boka guidade turer av verksamheten. Du kan läsa mer om Böle Garveri på deras hemsida.
Finns där blå ledsträcka möter gul ledsträcka.

Eliasgrottan vid Högberget i Svensbyn sägs ha varit tillhåll för "stortjuven" Elias Bäckman som härjade i bygden på 1800-talet. Enligt legenden vaggades som barn på en stulen kudde och kunde sedan aldrig skilja på mitt och ditt. Mycket av det han stal gav han bort, varför han ibland kallas Piteås Robin Hood. Från sitt gömställe i grottan ska han ha slungat heta paltar direkt ur grytan när polisen kom för att gripa honom. Elias slutade sina dagar på fängelset Nya Älfsborgs Fästning. Svensbyns hembygdsförening har gett ut en bok om Elias livsöde och du kan lyssna på en liten radiodokumentär om honom på P4 Norrbotten.
Finns 800 m från grön ledsträcka.

Flottarlämningar i Piteälven. Från 1840-talet var Piteälven en av de vattendrag där timmerstockar flottades ner mot kusten för sågning och bortskeppning. 1982 flöt sista stocken genom gallringsbommen vid Böle Bom, men flottningsepoken har lämnat spår i form av stensättningar, pålar och markarbeten längs stora delar av älven.
Finns på blå ledsträcka, temasträckan Flottarstigen.

Fäbodaleden är en ca en mil  lång vandringsled i byn Antnäs. Leden knyter ihop fyra gamla fäbodvallar där korna hölls och mjölkades på de småskaliga jordbrukens tid. Längs leden finns informationsskyltar och konstnärliga utsmyckningar. På var och en av fäbodvallarna finns rastplatser med eldstäder.
Solanderledens åkerbärsröda sträck löper paralellt med Fäbodaleden norr om byn Antnäs och passerar alla de fyra fäbodvallarna.

 

Gamla Kyrkbyn i Långnäs. Här sägs Piteås allra tidigaste handelsområde och kyrka ha tagit form på 1300-talet, vilket historisk och arkeologiska studier också bekräftat. Platsen var då en hamn, men ladhöjningen har gjort att den i dag helt förlorat kotakten med vattnet. Inga byggnader finns kvar, bara formen av de tidigare husgrunderna kan skönjas i landskapet. Du kan läsa mer om Kyrkbyn på Piteå Museums hemsida.
Finns 2 km från gul ledsträcka.

Järnvägsbron i Sikfors (byggd 1912-1914) är en byggnadsminnesskyddad bro över Piteälven med en väldigt säregen utformning. Det går att korsa älven på dammbyggnaden i anslutning till bron. Du kan läsa mer om järnvägsbron på Piteå Museums hemsida.
Finns nära avstickare till blå ledsträcka.

Jävre Fyr är i själva verket gamla Skags Fyr som omplacerats till hamnen i Jävre by som ett minne av den fyrbyggarfabrik som tidigare fanns på Sandholmen vid Jävrekusten.  Det är av typen Heidenstamfyr och restes ursprungligen 1871. Fyren är öppen för besökare året om, är den låst finns nyckeln att låna på närbelägna ICA E-fyren.  Mer om fyrbyggarepoken i Jävre, Heidenstammare och själva fyrtornet hittar du på Fyrwiki.
Finns på andra sidan E4:an från Solanderledens södra startpunkt, röd ledsträcka. OBS: Använd gångtunneln under motorvägen för att komma till hamnområdet och fyren!

Jävre Kvarn- och Bygdemuseum finns centralt i Jävre by. Här finns utställningar om det gamla bondköket , den gamla skolan, jordbruket och en "smideshörna" som speglar Degerfors Bruk som kvarnen en gång var en del av.  Museet är tillgängligt då sommarcaféet i byggnaden håller öppet samt efter överenskommelse.
Finns på röd ledsträcka.

Kvarnen i Nybyn är tillsammans med den närbelägna kvarndammen de sista resterna av det bruk som ännu lever kvar i platsnamnet Altersbruk. I lite mer än hundra år användes vattenkraft till att bereda järn och såga trä på patsen, innan verksamheten slutligen lades ner 1892. Du kommer till kvarndamen om du viker av från leden in på riksväg 569 (Södra Altervägen). Sommartid är det ibland servering i den lilla kiosken ovanför kvarndammen, där det även finns en minigolfbana. Mellan kvarnen och kvarndammen finns en fin badplats med bryggor.
Ligger ca en kilometer från platsen där orange ledsträcka korsar riksväg 569.

Kyrkstigen i Långnäs har medeltida anor. Systemet med obligatorisk kyrkgång ledde både till uppbyggnaden av kyrkstäder där avstånden var långa och till ett nät av kyrkvägar som befolkningen var skyldiga att hålla framkomliga. Många av vägarna har helt försvunnit sedan biltrafiken tog över, men av den här, som gick till Gamla Kyrkbyn i Långnäs, finns fortfarande en stor del bevarad.
Finns på gul ledsträcka.

Rosfors Bruk är en kulturmiljö och ett naturreservat. Runt den mäktiga restaurerade masugnen finns rester av flera andra fastigheter. Lämningarna är skyddade enligt forminneslagen! Dalgången hyser förutom det gamla bruket ett artrikt odlingslandskap som synliggör historiska traditioner med slåtterängar och lador. Kom ihåg att inom ett naturreservat gäller inte allemansrätten oinskränkt, bland annat får du här inte elda annat än på anvisad plats! Hos Länsstyrelsen finns mer information om naturreservatet och en broschyr med karta för nedladdning. I Piteå Kommuns kulturmiljöprogram kan du läsa mer om bruksepoken.
Finns på orange ledsträcka.

Sikfors Gamla Kraftstation (byggd 1911-1912) är en byggnadsminnesskyddad industrifastighet vid Piteälven. Den ägs av Sikfors Intresseförening och guidade turer sker på bestämda datum sommartid eller efter överenskommelse. Bokning via Sikfors Konferens & Fritidsby. Du kan läsa mer om kraftstationen på Piteå Museums hemsida.
Finns på avstickare till blå ledsträcka.

Skärgårdslabyrinter är en forntida stensättning som återfinns världen över, men är speciellt vanlig vid kusten och på öarna i norra delen av Bottenvikens Skärgård. Troligtvis användes de av fiskarfolk för att ge fiskelycka och säkra resor. Vill du skaffa dig lite extra lycka på vandringen så hittar du en av labyrinterna vid Solanderleden på toppen av Högberget i Jävre. Mer om de magiska mönstrena i landskapet kan du läsa på  Piteå Museums hemsida.
Högberget ligger på Solanderledens röda ledsträcka.

Swensbylijda är ett hembygdsområde i byn Svensbyn. Med målet att visa gågna tiders levnads- och arbetssätt har hembygdsföreningen återuppbyggt ett stort antal hus och verksamheter vid Svensbyåns stränder. På de populära Kulturtisdagarna under juli månad är det full aktivitet på området, men även övrig tid finns möjligheter att se sig om och det går att boka guidning. Här finns även sommarcafé och ett brett kulturellt utbud med musik, berättande, kurser med mera. För att se aktuellt program, besök områdets Facebookgrupp eller hemsida!
Finns på grön ledsträcka.

Turiststationen i Jävre är ett minne från bilismen och turismens guldålder. Den ritades av arkitekt Gunnar Lehtipalo och invigdes år 1967 för att bli "porten" till Norrbotten. Omläggningen till högertrafik slog hårt mot nysatsningen som plötsligt låg på fel sida vägen och under en period var den både tom och rivningshotad. I dag är fastigheten byggnadsminnesskyddad och sommartid finns här åter en turistinformation med en sextiotalsutställning.  Mer om turiststationen går att läsa på  Piteå Museums hemsida.
Finns vid Solanderledens södra start/ändpunkt, röd ledsträcka.