Solanderleden-s

ETAPPER på Solanderleden

Solanderleden är för närvarande indelad i 24 etapper som har en naturlig start och slutplats i anslutning till vägar och i vissa fall  allmänna transporter. Etapperna är inte kopplade till färgdelsträckorna (se nedan) och är inte markerade i terrängen.

En närmare beskrivning av etapperna med  infrastruktur, karaktär, svårighetsgradering för vandring och för cykling samt PDF-kartor är under utveckling.
Nedan följer endast övergripande beskrivning av etapperna från söder mot norr. 

Ledens färgdelsträckor

Solanderleden är indelad även i färgdelsträckor utifrån hur leden organiskt vuxit fram ur byarnas medverkan där varje byaområde har valt en färg ur ledens grafiska profil.

Läs mer om färgdelsträckor här >> 

Färgdelsträckorna syns på ledens markeringar som den undre färgen under den Solanderbruna gemensamma ledfärgen.