Solanderleden-s

Ledbeskrivning SOLANDERLEDEN

Solanderleden tar dig igenom norrbottens skiftande kustnära landsbygd och och djupa skogar med vildmarkskaraktär. Du möter norrlands djupa skogar, utsiktsplatser, fiskesjöar, älvar och åar. Du vandrar genom kulturlandskap med mysiga byar, ängar, åkrar och betande djur. Ett landskap som väntar på att få berätta sin historia.

Solanderleden innefattar också möten med byaliv, djur i hagar, paus på sommarcaféer och bygdegårdar, besök i gårdsbutiker och boende längs leden. Som vandrare kan du också välja bland olika natur- och kulturaktiviteter och göra avstickare till närbelägna besöksmål. 

Längs leden finns rastplatser med vindskydd och eldstäder. Du kan bo i övernattningskojor, stugor, timrade vindskydd, på lantgård, B&B, eller ta transfer från närliggande vandrarhem, pensionat eller hotell. Vill du inte vandra ensam finns vandringsgrupper eller guidade turer längs leden.

Förutom att vandra kan du paddla eller cykla vissa delsträckor eller kombinera vandring, cykling och paddling.

Uppmärkning av Solanderleden

Solanderledens 24 mil är fysiskt markerad i landskapet med ledstolpar, ledpilskyltar och markeringar på träd och stenar.  Skyltar och ledens egna anläggningar har även liten skylt med ledens logga.

Leden är markerad med två färger, dels med en Solander-brun färg gemensam för hela leden.
 Dels en delsträckefärg under den bruna som markerar ledens tematiska framväxt, läs mer här om delsträckorna här>>

Leden är även indelad i 24 naturliga etapper som du kan läsa om här >>

Ledens pilskyltar

Leden har under sin utveckling sedan 2012 förnyat ledpilskyltarna från de första skyltarna i trä, till platskyltar monterade på skivor till de nya tryckta på plåt. Du kommer därför att under en period få möta alla tre skyltsorter innan vi har hunnit byta ut alla till de nya plåtskyltarna.

Kartor om Solanderleden

Till din hjälp att hitta längs leden kan du förutom ledmarkeringar i landskapet ta hjälp av olika kartor.

Du hittar Solanderleden på Naturkartan, där även andra resurser för friluftsliv i området hittas.

Du kan dels nyttja ledens digitala Google Maps karta (hittar du här >>) t ex i din mobil, genom att starta mobilens webläsare och öppna Solanderledenshemsida med kartan.
Du kan även lada ned en GPX eller KMZ fil till din GPS, filerna hittar du här >>

Du hittar leden digitalt även på Piteå kommunkarta >> där du dock måste leta fram kartlagret "Vandringsleder" under lagret "Sport & Fritid" och släcka övriga lager. 
Vidare finns leden markerat i vissa kartappar för mobilen, läs mer här >>

Lämpligtvis har du utöver den digitala kartan även med dig en utskriven papperskarta
Du hittar kartor för utskrift som  PDF-kartor här>> Dessa PDF-kartor visar leden med hög detaljnivå.

Ledentréer

Längs leden finns 20 informationsskyltar om hela leden som beskriver leden på svenska och engelska. 

Dessa informationsskyltar finns vid olika startpunkter längs leden. 

Ledgradering

Ledens 24 olika etapper kommer att vara graderade för vandring och för cykling. För olämpliga cykeldelsträckor kommer alternativa cykelsträckor att anges. Ledgraderingen baserar på gradering av vandringsleder inom det nationella ramverket för vandringsleder och internationella graderingar av vandringsleder.
OBS! Graderingen är ännu inte slutförd och redovisas när respektive etapp redovisas.