Solanderleden-s

Natur längs Solanderleden

Arkeologstigen i Jävre är en vandringsled iordningsställd av Länsstyrelsen. Den löper endast bitvis gemensamt med Solanderleden, men den gemensamma sträckan innehåller många utmärkta exemplen på ett landskap format av istid och efterföljande landhöjning. Från toppen av Högberget kan du se Piteå Skärgård och de öar som fortfarande sakta reser sig ur den.
Arkeologstigen finns på röd ledsträcka.

Eliasleden i Svensbyn Eliasleden var innan Solanderledens tillkomst Piteå Kommuns längsta vandringsled och är väl värd att utforska. Här finns den beryktade Eliasgrottan, fina fiskesjöar omgärdade med eldstäder och många bergstoppar med rastplatser på toppen. Karta och mer information om Eliasleden hittar du på Piteå Kommuns hemsida och på Piteå Kommunkarta kan du se hur den ligger både enskilt och i förhållande till Solanderleden.
Finns på grön ledsträcka.

Hemträsket, Hemmingsmark är en återskapad våtmark i utkanten av byn Hemmingsmark. Sjön sänktes med hjälp av dikningar och fördämningar för att skapa slåttermarker, men har i modern tid återställts och är i dag en artrik fågelsjö. På södra sidan av sjön finns ett fågeltorn i anslutning till ett vindskydd och eldstad.

Kallaxheden är ett naturreservat i Luleå kommun. Markerna här skyddas bland annat för att bevara de markväxande lavar som är så vikitga som vinterfoder för renarna. Solanderleden tar dig rakt genom Kallaxheden. Kom ihåg att inom ett naturreservat gäller inte allemansrätten oinskränkt, helst ska du på just Kallaxheden endast vandra och cykla på de existerande stigarna! Hos Länsstyrelsen finns mer information om naturreservatet och en broschyr med karta för nedladdning.
Kallaxheden finns på ljusorange ledsträcka.

Lustgården är ett naturreservat i Piteå kommun. Namnet var ursprungligen ironiskt, eftersom området kalhöggs för att hålla smältugnarna vid närbelägna Rosfors Bruk brinnande. Sedan dess har skogen tagit revansch och nu frodas en mängd arter och mäktiga träd på det 288 hektar stora området.  Solanderleden tar dig rakt genom Lustgården. Kom ihåg att inom ett naturreservat gäller inte allemansrätten oinskränkt, bland annat får du inte elda eller tälta i Lustgården annat än på anvisad plats! Hos Länsstyrelsen finns mer information om naturreservatet och en broschyr med karta för nedladdning.
Lustgården finns på orange ledsträcka.

Piteälven är en av Sveriges fyra nationalälvar och mer än 400 km lång från sitt ursprung bland Sulitelmamassivets glaciärer ner till Bottenvikens rand. Längs de cirka 20 km som Solanderleden tar dig i kontakt med kan du paddla och fiska, bada, spana efter bäver och se hur lämningarna av flottningsepoken sakta försvinner och naturen åter tar över. Längre uppströms i Älvsbyn kommun finns ett av älvens och Swedish Laplands populäraste besöksmål, Storforsen.
Piteälven finns på blå ledsträcka.

Rosfors Bruk är ett naturreservat i Piteå kommun. Dalgången hyser förutom det gamla bruket ett artrikt odlingslandskap som synliggör historiska traditioner med slåtterängar och lador. Kom ihåg att inom ett naturreservat gäller inte allemansrätten oinskränkt, bland annat får du här inte elda annat än på anvisad plats! Hos Länsstyrelsen finns mer information om naturreservatet och en broschyr med karta för nedladdning.
Rosfors bruk finns på orange ledsträcka.

Rosfors Ekopark är ett naturområde det statliga skogsbolaget avsatt som "Ekopark" - områden där minst 50% av ytan inte avverkas och resten ska brukas hållbart. Solanderleden tar dig rakt genom en stor del av Ekoparken. Mer information och en nerladdningsbar broschyr finns  hos Sveaskog.
Ekoparken finns på orange ledsträcka.

Vallen vid Svensbyån når du om du där Solanderleden/Östra Lidenvägen korsar väg 501 väljer att göra en avstickare längs densamma i sydlig riktning. Efter lite mer än en kilometer ser du på vänster sida av vägen rastplatsen Vallen vid Svensbyån. Det gamla kvarnplatsen med sina släta stenhällar och lummiga stränder visar tydligt hur naturen tagit tillbaka det som en gång var ett mycket utnyttjat område liknande det som återskapats på närbelägna Swensbylidja.
Finns 1,2 km från grön ledsträcka på riksväg 501.