FB Solanderleden2

Kartor

Via länkarna nedanför översiktsbilden kan du ladda ner respektive karta som pdf eller samtliga kartor som en zip-fil.

Observera att dessa testkartor är helt nya och ska gås igenom och finslipas ytterligare. Ledens sträckning ska redan vara korrekt, det vi korrigerar är främst de olika ikonerna och deras placering. Det vi vet i dag är att några rastplatser/eldstäder som visas i själva verket kommer på plats först under hösten 2018. Kartavsnitt 17 som visar ledens nordliga start/ändpunkt i Kallax är tyvärr försenats på grund av en nödvändig omdragning av leden.  Kartorna 14, 15 och 16 saknar helt text, det vill säga ortsnman, namn på sjöar och liknande.

Om ni upptäcker någon felplacerad ikon eller något annat ni vill påpeka, tveka inte att kontakta oss!