Solanderleden-s

Hitta på Solanderleden

Solanderledens färg är mörkt röd och finns överst på ledens stolpar, följd av färgen på den delsträcka du befinner dig på. På vissa platser har det även markerats direkt på träd, stubbar eller stenar.

Där det behövs finns också pilskyltar med vandringsledsymbol, Solanderledens röda färg och respektive delsträckas. Stolpar och skyltar har även en plakett med Solanderledens logotyp på.

 PDF-kartor för utskift finns samlade på vår kartsida.

I dagsläget finns alla delsträckorna utlagda på Piteå digitala karta, vilken tillåter dig att zooma in på leden med hög detaljnivå.

Avståndstabeller finns på respektive delsträckas sida. Där kan du också ladda ner en .kmz eller .gpx-fil och med den se delsträckorna på Google Maps och olika telefonappar/i din GPS.