FB Solanderleden2

Hitta på Solanderleden

Solanderledens färg är mörkt röd och finns överst på ledens stolpar, följd av färgen på den delsträcka du befinner dig på. På vissa platser har det även markerats direkt på träd, stubbar eller stenar.

Där det behövs finns också pilskyltar med vandringsledsymbol, Solanderledens röda färg och respektive delsträckas. Stolpar och skyltar har även en plakett med Solanderledens logotyp på.

I dagsläget finns alla delsträckorna utlagda på Piteå Kommunkarta, vilken tillåter dig att zooma in på leden med hög detaljnivå. Du kan också ladda ner en .kmz eller .gpx-fil och med den se delsträckorna i Google Earth och olika telefonappar/i din GPS.

Avståndstabeller och filer finns på respektive delsträckas sida. PDF-kartor för utskift finns samlade på vår kartsida.