Solanderleden-s

Allemansrätten och vandrarens ansvar

På Solanderleden som överallt annars i Sverige är Allemansrätten måttstocken för vad du får och inte får göra i naturen. Hos Naturvårdsverkets hittar du utförlig information om vad det innebär:
 
På vissa platser går leden så nära bostäder och fritidshus att det enligt Allemansrätten vore fel att vandra där. Men tack vare överenskommelser med berörda markägare är det ändå möjlig. Visa gärna extra hänsyn på sådana platser och tänk på att du som vandrare får passera på leden, men att när det gäller att exempelvis rasta, elda eller tälta är det fortfarande Allemansrättens principer som styr!

Leden går bitvis genom eller nära områden som har olika former av skyddsstatus, så tänk på att speciella regler gäller inom exempelvis naturreservat. Vanliga inskränkningar är eldning, tältning, insamling av bränsle och växter.

 
Rationellt jord- och skogsbruk bedrivs på markerna där leden passerar.

Under torra perioder kan det råda eldningförbud och detta annonseras då i lokalpressen. Du kan ringa kommunernas respektive Räddningstjänst och få information om aktuellt läge. Varningar om brandrisk finns även på SMHI:s sida.

Solanderleden passerar genom marker rika på historia och därför även på fornlämningar av olika slag. Oavsett om det är en bronsåldersgrav eller resterna av en nittonhundratalsindustri är det viktigt att du lämnar platserna som du fann dem, så minnet kan få leva vidare.