Solanderleden-s

Delsträcka TALLGRÖN

Solanderledens delsträcka tallgröna sydväst om Piteå sträcker sig 17 km genom skogarna och jordbruksmarken kring Svensbyn syväst om Piteå.

Färgen tallgrön har valts utifrån de djupa tallskogarna leden går igenom, men även utifrån de gröna fälten i jordbrukslandskspet.

Delsträckans sydliga del börjar i de obebodda skogarna norr om blåsmark, men som är ett aktivt friluftslivsområde fullt av intressanta stigar, och MTB-spåret "Eliasjakten".

Leden passerar här även på sydsidan om Vallsberget som på dess nordsida har Piteås alpina centrum Lindbäcksstadion. Här finns en pilgrimsled och flera stigar runt berget, och från toppen får du en härlig utsikt över Svensbyfjärden och Piteå i öster.


 

Från skogslandet kommer du in i kulturlandskapet med 
hembygdsområdet Swensbylidja som ett intressant besöksmål.

Leden fortsätter sedan in i ett berglandskap med flera bersknallar runt Högberget med sin kulturhistoriskt intressanta Eliasgrottan och det 26 km långa ledsystemet Eliasleden, som Solanderleden  delvis delar sträckning med. Eliasleden är utmärkt med röd färgmarkering. Från någon av bergstoppar kring Högberget har du en fantastisk milsvidd utsikt över den omgivande bygden. 
Leden passerar de rika fiskesjöar Djuptjärnen och Vitsjön med god funktionsanpassad  infrastruktur.

Ladda ner PDF-kartor

Delsträckan Tallgrön kan du ladda ned som PDF-dokument på PDF-kartorna 4 och 5:

Google Maps karta över delsträcka Tallgrön

Tryck på fyrkantsklammern uppe vid högra hörnet för att få helskärmsbild.
Släck de lager du inte behöver se på kartan genom att ta bort bocken i rutan framför respektive rubrik. 

Avståndstabell delsträcka Tallgrön