Solanderleden-s

Delsträcka LINGONRÖD

Solanderledens sydligaste del utgörs av delsträckan Lingonröd som är 45 km lång och sträcker sig från Solanderledens  sydliga ändpunkt i byn Jävre vid kusten genom skogarna förbi byarna Hemmingsmark och  Blåsmark

Färgen lingonröd har valts utifrån atttraktens skogar är rika på lingon, men anspelar även på den röda husfärgen hos folurödslammade hus och byggnader. 

Leden karakteriseras av djupa skogar, myrmarker och skogssjöar varav flera är fina fiskesjöar.  Kring byarna upplever du norrlandskustens kulturmark och jordbruk och landskapet är starkt format av inlandsisen.  

Delsträckan är en av de mer glesbefolkade delsträckorna, så du bör förbereda dig väl vad avser vatten, förtäring och boende.

Kulturhistoriskt är avsnittet intressant med fornlämningar från stenåldern och spår av järnbruk vid Degerfors.

Högberget i Jävre bjuder på en av de vackare utsikterna  över Bottenvikens skärgård.

Bitvis delar leden sträckning med vandringsleden Arkeologstigen som utgör flera stigar kring Högberget i Jävre med intressanta fornlämningar. Läs mer om Arkeologstigen här >>

Ladda ner PDF-kartor

Delsträckan Lingonröd kan du ladda ned som PDF-dokument på PDF-kartorna 1,2, och 3:

Google Maps karta över delsträcka Lingonröd

Tryck på fyrkantsklammern uppe vid högra hörnet för att få helskärmsbild.
Släck de lager du inte behöver se på kartan genom att ta bort bocken i rutan framför respektive rubrik. 

Avståndstabell delsträcka Lingonröd