Solanderleden-s

Orange delsträcka

Solanderledens orange delsträcka mäter totalt 49,5 km och löper mellan Piteälven i närheten av byn Sikfors och sjön Bjursträsket på gränsen mellan Piteå och Luleå kommun.

Den orange sträckan återfinns på PDF-kartor nr 9, 10, 11, 12 och 13.

Här får vandraren uppleva det bördiga jordbrukslandskapet längs Alterälven i Alterdalen, skog, myrmarker, berg och de artrika naturreservaten som ligger i ansluning till den gamla bruksmiljön Rosfors. Du kan också göra en avstickare till den medeltida byn Sjulsmark som erbjuder flera boendealternativ och sommarcafé!

Vill du läsa en vandringsbeskrivning av sträckan,
välj din färdriktning:

Söderut / Norrut

 Avståndstabell orange delsträcka: