Solanderleden-s

Gul delsträcka

Solanderledens gula delsträcka mäter totalt 20 km och går genom Infjärden, ett samlingsnamn för byarna i området där Piteälven vidgas till den inre fjärden.

Den gula sträckan återfinns på PDF-karta nr 6.

Här passerar vandraren byar och odlingsmarker med anor från medeltiden och många olika naturtyper däremellan.

Den gula delsträckan är bitvis en rundslinga, vilket innebär att du kan välja att vandra den östra eller västra sidan eller göra en runtur för att återvända till din startpunkt. Rundslingan är 17 km i omkrets.

Vill du läsa en vandringsbeskrivning av sträckan,
välj din färdriktning

Söderut / Norrut

Avståndstabell gul delsträcka, rundslingans västra sida:


Avståndstabell gul delsträcka, rundslingans östra sida: