Solanderleden-s

Åkerbärsröd delsträcka

Solanderledens åkerbärsröda delsträcka mäter totalt 56 km och löper från byarna Gäddvik och Edvik vid Luleälven respektive Bottenvikens kust  och till sjön Bjursträsket på gränsen mellan Luleå och Piteå kommun. Tillsammans med ljusorange led bildar den en rundslinga vid ledens norra ände.

Den åkerbärsröda sträckan återfinns på PDF-kartor nr 13, 14, 15 och 16.

Här får vandraren uppleva ett omväxlande kulturlandskap med fäbodvallar, kvarnplatser och åkrar, skog, myrmarker och berg. Leden löper förbi byarna Ale, Alvik , Antnäs, Gäddvik, Långnäs och Måttsund.

Vill du läsa en vandringsbeskrivning av sträckan,
välj din färdriktning:

Söderut / Norrut

 Avståndstabell åkerbärsröd delsträcka: OBS Inkluderar ej nya sträckan Måttsund - Gäddvik.