Solanderleden-s

TOALETTER längs Solanderleden

Det finns ett begränsat antal toaletter/torrdass längs Solanderleden, se kartan nedan. De flesta är kopplade till fiske- och badanläggningar eller caféer. Solanderleden har inga egna torrtoaletter längs leden.

Om du har toalettbehov när du är ute och vandrar är det viktigt att du tar största möjliga hänsyn till både lokalbefolkning och andra vandrare. Var speciellt hänsynsfull nära bebyggelse.

minst 20 m från leden för att göra dina behov (både 1:an och 2:an).
Gör inte dina behov nära bäck eller strand, och inte på stig eller plats där folk kan förväntas gå.
Gå in i buskage där normalt ingen rör sig.

Om du gör 2:an gör du följande:
Du gräver en liten grop för avföringen - lämna den inte på marken, ha med en liten trädgårdsspade eller speciell toalettspade på din tur. Efter du är klar täcker du över avföringen med jord och överst med sten och/eller grenar så inte djur gräver fram avföringen.

Med toalettpapper  och våtservetter gör du följande:
1: I första hand tar du toalettpapper och våtservetter i platspåse som du tar med hem eller till sopavlämning.

2: I andra hand,  det är fuktigt (nyregnat) i markerna kan du med tänsticka försiktigt bränna upp toalettpapper (ej våtservetter som tas hem). Absolut förbjudet om det råder brandrisk!

3: I tredje hand täcker du över toalettpappret tillsammans med avföringen. Var noga så att inte toalettpappret syns eller ligger på marken så det kan blåsa iväg. Våtservetter tar du alltid med hem.

Följ dessa friluftsregler för allas trevnad.

 

Karta TOALETTER längs Solanderleden

Tryck på fyrkantsklammern uppe vid högra hörnet för att få helskärmsbild