Solanderleden header

En kort historik över Solanderleden

Projekten ”Solanderleden från kust till kust” och ”Solanderleden utvecklar landsbygden” genomförs med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stöd till ledens utveckling har även emottagits från Länsstyrelsen Norrbotten samt från Luleå och Piteå kommuner.

Som ett svar på det växande intresset för vandringsturim undersökte LRF i samarbete med studenter vid Luleå Tekniska Universitet år 2010 förutsättningarna för att skapa en innovativ vandringsled i Norrbottens kustland. Det ursprungliga arbetsnamnet var "Bondeleden", tänkt att gå från Ersnäs i norr till Jävre i söder.

Konceptet som togs fram blev grunden för en förstudie som i sin tur resluterade i att leden, nu döpt till "Solanderleden", kunde börja byggas med landsbygsutvecklingsmedel från EU:s strukturfonder. Solanderledens sträckning avgörs i nära samarbete med de olika intressenterna leden berör: markägare, föreningar, kommuner, företagare med flera. Ledens norra start/ändpunkt flyttades till Luleå Airport.


Under 2018 var leden färdigprojekterad och ledrallarna hade märk ut i stort sett hela sträckan som nu omfatta ca 22 mil. En ytterligare rundslinga i Luleå kommun som också blir ledens nordligaste sträckning tillkom under 2019.

Parallellt med de fysiska åtgärderna pågår arbetet med att lyfta, stärka och skapa värden längs leden och att bygga upp en organisation för ledens framtida skötsel. Solanderleden ideell förening bildades i slutet av 2018.

Utvecklingen av Solanderleden sker för nuvarande i projektform med piteUnika ekonomisk förening som projektägare. Målet för år 2020 är en färdigställd vandringsled fylld med spännande innehåll som även därefter fortätter utvecklas och bidra till utveckling. Om du har frågor, eller vill bidra på något sätt, tveka inte att ta kontakt!