Solanderleden-s

Styrelsen Solanderleden ideell förening 2023

Ordförande:  Hansi Gelter, E-post: guidenatura@gmail.com, Tel. 076 -1359111
Vice ordförande: Britt-Louise Nyman
Sekreterare: ambulerande
Kassör & medlemsadministration:  Maria Johansson
Ordinarie ledamöter:
Elin Johansson
Karin Hedström
Helene Forsberg
Helena Zimmer
Suppleant: vakant
Valberedningen: Riita Hovinen
Adjungerade:
Jenny Axelsson,  Piteå kommun
Petter Wikström, Luleå kommun
Revisor: Karin Stenvall