Solanderleden-s

Grafisk profil för Solanderleden

Solanderleden har tagit fram en grafisk profil utifrån Daniel Solander och hans gärningar och tidsanda på 1700-talet. 
Den grafiska profilen består av en logga, typsnitt, färgkarta (nedan) och grafiskt element (nedan).
Läs mer om Daniel Solander här >>

Färgkartan har legat till grunden för de olika byarnas färgval av sitt avsnitt av leden, och varje avsnitt har sitt tema utifrån färgval,  se vidare här >>

Vår logga

Loggan visar Daniel Solander i profil, men symboliserar även den slinga leden utgör "från kust till kust".
Loggans och ledens grundfärg är vald utifrån Daniel Solanders jacka på bilden.

Här kan du ladda ner logotypen för Solanderleden i olika format.
Dessa får endast användas efter överenskommelse och är copywright Solanderleden ideella förening.

Manual för grafisk profil

Här kan du ladda ner manual för grafisk profil Solanderleden och logotypen i olika format.
Denna får endast användas efter överenskommelse och är copyright  Solanderleden ideella förening.