FB Solanderleden2

Natur och friluftsliv längs Solanderleden

Bad. Allemansrätten låter dig bada på vilka stränder du vill, så länge du håller ett respektfullt avstånd från bostäder. Längs Solanderleden finns många populära badplatser och badstränder i anslutning till byarna, ofta med omklädningsrum och/eller torrdass i anslutning.
Det är säkrast att inte bada ensam eller i strömt vatten. Tänk på att simma längs, inte från, stranden och inte hoppa/dyka i okänt vatten!

Bär, svamp och växter. Längs Solanderleden kan du plocka det mesta. Leden rymmer bärmarker med blåbär, lingon, hjortron, hallon, åkebär, odon och kråkbär, svampställen med allt från Karl Johan till trattkantarell och en uppsjö av mat- och medicinalväxter. Hos Naturvårdsverket hittar du information om allemansrätten, vad du får plocka och vad du ska tänka på.
 

Eliasleden i Svensbyn. I Svensbyskogarna delar Daniel Solander bitvis led med en annan historisk person, "stortjuven" Elias Bäckman. Eliasleden var innan Solanderledens tillkomst Piteå Kommuns längsta vandringsled och är väl värd att utforska. Här finns den beryktade Eliasgrottan, fina fiskesjöar omgärdade med eldstäder och många bergstoppar med rastplatser på toppen. Karta och mer information om Eliasleden hittar du på Piteå Kommuns hemsida och på Piteå Kommunkarta kan du se hur den ligger både enskilt och i förhållande till Solanderleden.
Finns på grön ledsträcka.

Fiskevatten. Längs Solanderleden finnsmånga fina fiskesjöar. På Piteå Kommunkarta kan du se olika fiskesjöar i förhållande till Solanderleden. Piteälven med sina branta stränder kan vara svårfiskad utan båt, men i Sikfors på den nordligaste delen av blå ledsträcka och på avstickaren till Sikfors Camping & Fritidsby finns ett område med sandbankar som lämpar sig utmärkt för fiske från stranden. Hos Pite Älv Ekonomisk Förening kan du läs mer om att fiska i älven och delar av Inre Fjärden. Kom ihåg att allemansrätten inte omfattar fiske - lös fiskekort och stöd föreningarna som sköter om de olika sjöarna!

Kalahatten är Piteås populäraste utsiktsberg. Den 243 m höga toppen bjuder på en fantastisk vy över markerna  runt berget och hela vägen till skärgården. På berget finns eldstäder, vindskydd och spännande skrevor och klippformationer att utforska. Berget är format av det hav som sedan länge dragit sig tillbaka och stora klapperstensfält vittnar om att berget en gång var en ö som vågorna svallade runt. Sommartid grillar Roknäs/Stockbäckens byaförening våfflor vid berget tisdagskvällar.
Till Kalahatten vandrar du på den del av Eliasleden som viker av från Solanderledens gröna sträcka  norr om Vitsjön. Från platsen där lederna delar sig till bergets topp är det ca 6,5 km.

Landhöjningen är resultatet av den senaste istidens tunga glaciärerna. Vid Norrbottens kust stiger landskapet fortfarande med 9 mm per år.  Delar av markerna Solanderleden färdas över befann sig under vatten så sent som under medeltiden! Glaciärerna och isälvarnas framfart är synbara på många håll i form av rullstensåsar och flyttblock. I trakten av kustbyn Jäve kan du följa isens reträtt genom spår på stenhällarna och se en forntida stenlabyrint, traditionellt anlagd i kustbandet, som  i dag återfinns några kilometer innåt landet på toppen av Högberget. Därifrån kan du också se Piteå Skärgård och de öar som fortfarande sakta reser sig ur den.
Högberget finns på röd ledsträcka.

Lindbäcksstadion är en multisportarena på berget Vallsberget. Vintertid finns här tre nerfarter, två liftar och fina längdspår, skidskyttebana, barnbacke och FUN Park. Under sommarhalvåret erbjuds rullskidbana, skyttebana, promenad- och joggingspår. För mer information, se anläggningens hemsida.
Solanderledens gröna ledsträcka passerar på bortre sidan av berget.

Lustgården är ett naturreservat i Alterdalen. Namnet var ursprungligen ironiskt, eftersom området kalhöggs för att hålla smältugnarna vid närbelägna Rosfors Bruk brinnande. Sedan dess har skogen tagit revansch och nu frodas en mängd arter och mäktiga träd på det 288 hektar stora området.  Solanderleden tar dig rakt genom Lustgården. Kom ihåg att inom ett naturreservat gäller inte allemansrätten oinskränkt, bland annat får du inte elda eller tälta i Lustgården annat än på anvisad plats! Hos Länsstyrelsen finns mer information om naturreservatet och en broschyr med karta för nedladdning.
Finns på orange ledsträcka.

Piteälven är en av Sveriges fyra nationalälvar och mer än 400 km lång från sitt ursprung bland Sulitelmamassivets glaciärer ner till Bottenvikens rand. Längs de cirka 20 km som Solanderleden tar dig i kontakt med kan du paddla och fiska, bada, spana efter bäver och se hur lämningarna av flottningsepoken sakta försvinner och naturen åter tar över. Ovanför kraftverket och kraftverksdammen i Sikfors som ersatte Sikfors Gamla Kraftstation är älven helt obunden och längre uppströms finns ett av Swedish Laplands populäraste besöksmål, Storforsen.
Finns på blå ledsträcka.

Rosfors Bruk är ett naturreservat och en kulturmiljö. Dalgången hyser förutom det gamla bruket ett artrikt odlingslandskap som synliggör historiska traditioner med slåtterängar och lador. Kom ihåg att inom ett naturreservat gäller inte allemansrätten oinskränkt, bland annat får du här inte elda annat än på anvisad plats! Hos Länsstyrelsen finns mer information om naturreservatet och en broschyr med karta för nedladdning. Runt den mäktiga restaurerade masugnen finns rester av flera andra fastigheter. Lämningarna är skyddade enligt forminneslagen! I Piteå Kommuns kulturmiljöprogram kan du läsa mer om bruksepoken.
Finns på orange ledsträcka.

Rosfors Ekopark är ett naturområde det statliga skogsbolaget avsatt som "Ekopark" - områden där minst 50% av ytan inte avverkas och resten ska brukas hållbart med naturhänsyn framför ekonomi. Område på 2662 hektar omfattar två naturreservat, ett parti granurskog, fiskesjöar, utsiktsberg med mera. Solanderleden tar dig rakt genom en stor del av Ekoparken. Mer information och en nerladdningsbar broschyr finns  hos Sveaskog.
Finns på orange ledsträcka.

Skogen vid Lillån i Långnäs har av våra pionjärvandrare kallas allt från Bauersk trollskog till myrornas Manhattan. I granskogen som kantar vattendraget finns övervuxna stenar och mossmattor att vila på och dessutom mängder av stora myrstackar, flera av dem mer än 1,5 meter höga. Du passerar här då du vandrar den östra sidan av rundslingan på gul ledsträcka.

Vallen vid Svensbyån når du om du där Solanderleden/Östra Lidenvägen korsar väg 501 väljer att göra en avstickare längs densamma i sydlig riktning. Efter lite mer än en kilometer ser du på vänster sida av vägen rastplatsen Vallen vid Svensbyån. Det gamla kvarnplatsen med sina släta stenhällar och lummiga stränder har slyröjts av Svensbyns hembygdsförening och försetts med broar, eldstäder och sittplatser.
Finns 1,2 km från grön ledsträcka på riksväg 501.