Solanderleden-s

Fiska längs Solanderleden

Längs Solanderleden finns många fina fiskevatten. Men kom ihåg att allemansrätten inte omfattar fiske - lös fiskekort och stöd föreningarna som sköter om de olika sjöarna!  Ofta finns instruktioner uppsatta i anslutning till sjön. Om inte, så har Luleå och Piteå Turistcenter ofta information om  hur man löser fiskekort.

Piteå Kommunkarta kan du se kommunens olika fiskesjöar i förhållande till Solanderleden.