Solanderleden-s

Bada längs Solanderleden

Allemansrätten låter dig bada på vilka stränder du vill, så länge du håller ett respektfullt avstånd från bostäder.

Längs Solanderleden finns många populära badplatser och badstränder i anslutning till byarna, ofta med omklädningsrum och/eller torrdass i anslutning. De är markerade med symbol på kartmaterialet.

Det är säkrast att inte bada ensam eller i strömt vatten. Tänk på att simma längs, inte från, stranden och inte hoppa/dyka i okänt vatten!