Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning röd delsträcka, riktning söderut

Leden löper söderut genom skogarna och snart är du i utkanten av byn Blåsmark. Inne i byn i höjde med sjön Hemträsket delar sig leden i en rundslinga.

Väljer du att ta höger och följa rundslingans västra, längre (8,7 km) sida får du se mer av byn då landsvägen tar dig förbi hus och gårdar. Du korsar två vattendrag som varit viktiga för byns försörjning då de tidigare drev såg och kvarn. Sedan tar skogen vid och nästa gång du ser bebyggelse är då leden går förbi utkanten av den lilla byn Kallfors.

Väljer du att ta till vänster och följa rundslingans östra, kortare sida (6,7 km) tar den dig förbi hembygdsgården i Blåmar och badplatsen vid sjön Hemträsket och när du närmar dig byn Hemmingsmark även nära intill badplatsen vid Gåssjön.


I skogarna utanför byn Hemmingsmark sammanstrålar de två sidorna av rundslingan. Leden går sedan genom byn och ner till sjön Hemträsket (ja, även denna sjö heter så). Den restaurerade våtmarken är en fin fågelsjö och ett fågeltorn ligger alldeles intill leden. Från Hemträsket löper leden genom skogarna till en annan sjö, Korpträsket. Leden går längs fiskesjöns norra strand, förbi övernattningsstugan där. Här finns gott om eldstäder.
Nu går leden genom glesbefolkade skogar och myrmarker, fram till byn Jävre vid kusten. Inne i byn passerar den det gamla bruksområdet med Jävre Kvarn och Bygdemuseum och löper sedan på skogsvägar upp på baksidan av berget Högberget.

Här sammanstrålar Solanderleden med vandringleden Arekologstigen och går upp över Högberget längs ett avsnitt med mycket brant tigning. Arkeologstigen är märkt med endast orange färg och har bitvis en annan sträckning med alternativa slingor, men så länge du följer de dubbelröda markeringarna befinner du dig på Solanderleden.

På toppen av Högberget finns en medeltida stenlabyrint. Eldstäder och den bästa utsiktspunkten mot kusten ligger ett stycke från leden, som löper på bergets södra sida och sedan neråt igen, mot och över Sandholmberget. Leden passerar många fornlämningar och markerna är rika på spår av den senaste istiden.

Nedanför Sandholmsberget viker leden norrut och löper paralellt med E4 på resterna av tidigare Riks13. En trappa tar vandraren ner till den byggnadsminnesmärkta Turisttationen i Jävre och Solanderledens syndliga ändpunkt. Vill du utforska hamnområdet och fyrtornet gör du härifrån en avstickare på promenadstråket som tar dig under E4 och över Jävreån.