Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning röd delsträcka, riktning norrut

Solanderleden och den röda sträckan av densamma börjar strax söder om den kulturminnensmärkta Turiststationen vid E4:an. Vill du utforska hamnområdet och fyrtornet gör du i stället en avstickare på promenadstråket som tar dig under E4 och över Jävreån.

Solanderleden  går från Turiststationen via en trappa upp till före detta Riks13 och följer resterna av den gamla vägen söderut. I höjd med Sandholmsberget viker leden av västerut och går längs vandringsstigen Arekologstigen upp över Sandholmsberget och vidare upp på Högberget. Arkeologstigen är märkt med endast orange färg och har bitvis en annan sträckning med alternativa slingor, men så länge du följer de dubbelröda markeringarna befinner du dig på Solanderleden
.

Här finns många fornlämningar i direkt anslutning till leden och markerna är rika på spår av den senaste istiden och landhöjningen som följde. På toppen av Högberget finns en medeltida stenlabyrint. Eldstäder och den bästa utsiktspunkten mot kusten ligger ett stycke från leden, som fortsätter på bergets södra sida och sedan ner på baksidan. Här är nedstigningen mycket brant. Bakom berget, där Arkeologstigen sneddar tillbaka mot Turiststationen, viker Solanderleden av och går norrut på skogsvägar mot byn Jävre. Inne i byn passerar den det gamla bruksområdet med Jävre Kvarn och Bygdemuseum och viker sedan in i de glesbefolkade skogarna och myrmarkerna väster om byn.

Leden passerar nu i närheten av flera sjöar, men vid Korpträsket får vandraren vattenkontakt på allvar. Leden går längs fiskesjöns norra strand, förbi övernattningsstugan där. Här finns gott om eldstäder. Leden fortsätter till nästa större sjö, Hemträsket i Hemmingsmark. Den restaurerade våtmarken är en artrik fågelsjö och ett fågeltorn ligger alldeles intill leden.
Leden fortsätter in i och genom byn Hemmingsmark. I skogarna på andra sidan delar leden sig i en rundslinga. Du kan antingen ta vänster in på den längre (8,7 km) västra sidan av rundslingan, eller höger in på den kortare (6,7 km) östra sidan av rundslingan.

Väljer du att ta höger och följa rundslingans kortare östra sida passerar du snart i höjd med badplatsen vid Gåssjön. När du sedan kommer ut i byn Blåsmark passerar du förbi hembygdsgården och en annan badplats i sjön Hemträsket (ja, även denna sjö heter så).

Väljer du att ta vänster och följa rundslingans längre västra sida kommer du att passera just utanför den lilla byn Kallfors och korsa två vattendrag som tidigare var viktiga för byns försörjning då de tidigare drev såg och kvarn. Du får även se mer av byn Blåsmark, då leden tar dig förbi många hus och gårdar längs landsvägen väster om byn.

Bortom hembygdsgården möts de bägge sidorna av rundslingan. Leden går vidare genom Blåsmark och ut i skogarna. Ett stycke utanför byn byter leden färg till grönt och går vidare mot grannbyn Svensbyn.