Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning orange delsträcka, riktning söderut

Solanderledens orange sträcka börjar på gränsen mellan Piteå och Luleå kommun vid sjön Yttre Bjursträsket. Därifrån går leden genom skogarna mot Rosfors naturreservat. Här finns ett antal andra vandringslingor, skyltade av Länstyrelsen, som går att använda för att rundvandra i ormrådet. Vid det gamla bruksområdet runt den restaurerade masugnen finns bänkar och eldstäder.

Solanderleden fortätter söderut mot sjön Abborträsket och nästa naturreservat, Lustgården, också det med egna slingor. Därifrån går den mot Alter Älvdal förbi sjön Lill-Brännträsket och vidare till det större Brännträsket. Vid Brännträskets strand delar sig leden i en mycket vid runslinga.

Fortsätter du på rundslingans västra sida, når du efter bara 7 km platsen där rundslingan åter sammanstrålar just efter att du korsat Alterälven.

Viker du i stället vänster in på rundslingan och följer den mot kusten kommer du först upp på Jatberget norr om älven, sedan ut i det befolkade området närmast älven och förbi Alterhedens Gårdsbutik som erbjuder stugboende. Där leden korsar Södra Altervägen kan du göra en avstickare till före detta järnverket Alters Bruk, där den gamla kvarnbyggnaden ännu finns kvar vid badplatsen i kvarndammen. Håller du dig på leden viker den av mot inlandet igen och tar dig dit genom skogarna till platsen där rundslingan åter sammanstrålar söder om Alterälven. Du har då vandrat 23,5 km sedan du valde väg.

Leden går nu genom skogarna mot Piteå Älvdal. Den passerar i utkanten av Forstjärnbergets naturreservat och når så Piteälvens strand strax utanför byn Sikfors. Här byter leden färg från orange till blått.