Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning ljusorange delsträcka, riktning söderut

Solanderleden börar just utanför Luleå Airport, vid monumentet med ett stridsflygplan monterat på en sockel.

Leden går västerut genom kustbandets typiska tallhedar. Här befinner du dig i Kallaxhedens naturreservat, som skapats bland annat för att skydda de lavrika markerna om är viktiga för renarnas vinterbete. Vandra/cykla därför inte utanför stigarna!

Under 2019 kommer den ljusorange sträckan att utvidgas med en rundslinga norr om den befintliga leden: kartmaterial med mera uppdateras då den finns på plats!

När leden når byn Kallax passerar du Kallax Gårdshotell som erbjuder boende. Leden gör en skyltad avstickare (återvändsgränd) ner till hamnen och fortsätter sedan runt halvön byn ligger på. Vid Jaktvikstjärnen på halvöns västra sida finns en eldstad med bänkar.

Leden fortsätter paralellt med kusten fram till byn Edet, där den viker av mot inlandet. Här byter leden färg från ljusorange till åkerbärsrött.