Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning ljusorange delsträcka, riktning norrut

Solanderledens ljusorange sträcka börjar i byn Edet vid Bottenvikskusten. Leden följer kustlinjen österut och går sedan runt halvön på vilken Kallax by är belägen. Vid Jaktvikstjärnen finns en eldstad med bänkar.

Leden gör en skyltad avstickare (återvändsgränd) ner till hamnen i Kallax och innan du lämnar kallax by passerar du Kallax Gårdshotell som erbjuder boende.

Leden går därefter vidare österut in på kustbandets typiska tallhedar. Leden går in i och rakt igenom Kallaxhedens naturreservat, som skapats bland annat för att skydda de lavrika markerna om är viktiga för renarnas vinterbete. Vandra/cykla därför inte utanför stigarna!

Nu närmar du dig Solanderledens nordliga ändpunkt. Just utanför Luleå Airport tar leden slut, vid monumentet med ett stridsflygplan monterat på en sockel.

Under 2019 kommer den ljusorange sträckan att utvidgas med en rundslinga norr om den befintliga leden: den här sidan uppdateras då den finns på plats!