Solanderleden header

Vandringsbeskrivning gul delsträcka, riktning söderut

Solanderledens gula delsträcka börjar där den blå delsträckan kommer fram till bron över Piteälven i utkanten av byn Böle. Efter att leden korsat bron, finns en väg till vänster.  Viker du av av till vänster igen efter cirka 200 m kommer du till en parkeringsplats och rastplats vid älven med bänkar och eldstad. Går du i stället rakt fram i cirka två kilometer kommer du till badplatsen Grynnan.

Om du inte lämnar leden utan fortsätter söderut, går leden i skogsbrynet parallellt med Infjärdenvägen (väg 550) och sedan ut på vägen igen för att korsa bron över Lillån. Just efter bron delar sig leden i en rundslingan. Du kan antingen ta vänster in på den östra sidan av rundslingan och följa Lillån ner mot fjärden, eller fortsätta ett stycke längs infjärdenvägen och sedan ta höger in på den västra sidan av rundslingan mot Kyrkbyn och den gamla kyrkstigen.

Om du väljer att vandra rundslingans östra sida, går leden på en grusväg mellan stugor och hus. Efter att ha rundat gården vid vägens slut kommer den in i skogen som kantar Lillån.  Leden fortsätter längs vattenbrynet ett stycke och viker sedan av in i skogen fram till badplatsen Näsudden. Där finns torrtoa och längst ute på udden finns en rastplats med eldstad, bord och bänkar. Nu följer vandring på asfalterad väg och grusväg genom flera byar. Vid vägskälet Långnäsvägen/Sisbergsvägen kan du om du vill fortsätta 200 m längs Långnäsvägen för att se minnesmärket Biskopsstenen eller i en kilometer för att besöka byagården Eko-logen.  I byn Sjulnäs, där leden kommer fram till Lillpiteälven, kan du gå nedströms 100 meter och kommer då till Sandöns badplats. Följer du i stället leden når du snart platsen där rundslingans sidor sammanstrålar vid den gamla garveribyggnaden vid Lillpiteälven.

Om du väljer att vandra rundslingans västra sida, går leden först tillbaka mot Lillån och följer sedan vägen åt vänster. Efter ett tag viker den av åt vänster igen in i ett skogsparti.cVill du besöka platsen för den gamla kyrkbyn cirka två kilometer bort fortsätter du i stället rakt fram och följer skyltarna till flygfältet och fornlämningen. Om du i stället stannar på leden, går den nu över fält och genom skogspartier på vad som en gång var  kyrkstigen, fram till Lillpiteälven. Leden följer älven nedströms, fram till bron mellan byarna Roknäs och Sjulnäs där rundslingans sidor sammanstrålar vid den gamla garveribyggnaden.

Jut söder om platen där rundslingans sidor möts korsar leden älven på bron och går genom byn Roknäs. Vid Rokån söder om byn finns en scoutstuga för övernattning med eldstad och bänkar i anslutning. Leden korsar ån på Infjärdenvägen och fortsätter sedan längs den fram till Edetvägen (väg 557) och den gula ledsträckans sydliga ändpunkt. Solanderleden byter färg till grön och fortsätter på Edetvägen mot Svensbyn.