Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning gul delsträcka, riktning norrut

Solanderledens gula delsträcka börjar där den gröna delsträckan kommer fram till korsningen mellan Infjärdenvägen (väg 550) och Edetvägen (väg 557) i utkanten av byn Roknäs.

Leden korsar Rokån på Infjärdenvägen och viker av in i skogen. Vid Rokåns strand finns en scoutstuga som kan hyras för övernattning med eldstad och bänkar i anslutning.

Leden går in byn Roknäsoch korsar Lillpiteälven på bron mellan byarna Roknäs/Sjulnäs. Vid den gamla garveribyggnaden på andra sidan delar sig leden i en rundslinga. Du kan antingen ta vänster in på den västra sidan av rundslingan mot den gamla kyrkstigen och Kyrkbyn, eller höger in på den östra sidan av rundslingan och följa Lillpiteälven ner mot fjärden.

Väljer du att ta den östra sidan av rundslingan, följer leden Lillpiteälven ner mot fjärden. Där leden viker av från älven kan du fortsätta nedströms 100 meter och kommer då till Sandöns badplats. Leden tar dig genom byn Sjulnäs till byn Långnäs. Vid vägskälet Långnäsvägen/Sisbergsvägen kan du om du vill fortsätta 200 m längs Långnäsvägen för att se minnesmärket Biskopsstenen eller i en kilometer för att besöka byagården Eko-logen. Gör du ingen avstickare utan följer leden till höger på Långnäsvägen kommer du till badplatsen Näsudden. Där finns torrtoa och längst ute på udden finns en rastplats med eldstad, bord och bänkar. Från Näsudden går leden in i skogspartiet mellan åkermarkerna och kanten av Inre Fjärden, fram till stranden av Lillån. Därifrån följer den Lillån uppströms genom skogen. Leden rundar en fastighet och fortsätter ut på en grusväg mellan stugor och hus. När du kommer ut på Infjärdenvägen har du nått platsen där rundslingan bägge sidor sammanstrålar.

Om du väljer att ta vänster in på rundslingans västra sida, följer leden Lillpiteälven uppströms ett tycke och viker sedan höger över fälten. Nu når leden snart vad som en gång var  kyrkstigen och följer den mellan fält och genom skogspartier. När leden närmar sig Lillån går den i en båge genom ett skogsparti och kommer ut på en grusväg. Vill du besöka platsen för den gamla kyrkbyn cirka två kilometer bort tar du vänster och följer skyltarna till flygfältet och fornlämningen. Om du i stället stannar på leden, går den först nerströms parallellt med Lillån, sedan bort från vattnet och så tillbaka mot det igen längs Infjärdenvägen till platsen där rundslingan bägge sidor sammanstrålar.

Leden går i skogsbrynet parallellt med Infjärdenvägen fram till bron över Piteälven. Just innan bron finns en väg till höger.  Tar du den och viker du av av till vänster efter cirka 200 m kommer du till en parkeringsplats och rastplats vid älven med bänkar och eldstad. Går du i stället rakt fram i cirka två kilometer kommer du till badplatsen Grynnan. Stannar du i stället på leden, når du ändpunkten för den gula delsträcka vid bron över Piteälven i utkanten av byn Böle. Leden byter färg till blått och fortsätter över älven.