Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning grön delsträcka, riktning söderut

Solanderledens gröna delsträcka börjar där den gula delsträckan kommer fram till korsningen mellan Infjärdenvägen (väg 550) och Edetvägen (väg 557) i utkanten av byn Roknäs. Leden går vidare på olika småvägar och då den korsat Arvidsjaursvägen (väg 373) är du i Svensbyn.

Nu följer ytterligare ett styckes landsvägsvandring, men efter att du passerat fårgården Eufåria och dess gårdsbutik viker leden av över fälten mot skogarna. Här kan det finnas betande får i hagarna, så glöm inte stänga de grindar ni öppnar!

Skogsbilvägarna övergår till stigar och nu är du inne i Svensbyskogarna. Ovanför den norra änden av sjön Kocksjön  möter Solanderleden en annan vandringsled, Eliasleden. Den senare är märkt med endast röd färg och har bitvis en annan sträckning med alternativa slingor, men så länge du följer de gröna markeringarna befinner du dig på Solanderleden.

Leden tar dig vidare genom skogen upp på Rörmyrberget. Efter en ganska brant stigning i bitvis stenig terräng når den toppen, där det finns ett vindskydd, eldstad och bänkar.

Leden går ner igen på andra sida Rörmyrberget, även där en bitvis brant sluttning, och vidare mot sjön Vitsjön. Vitsjön är en populär fiskesjö och är katad av bryggor och små eldstäder. Vid en av dessa finns en kallkälla, vid en annan en övernattningskoja och torrtoa.

Leden går vidare genom skogen till sjön Djupsjön, även den en fiskesjö med spångar runt om. Vid dess strand passerar leden först en övervattningskoja och sedan ett vindskydd och torrtoa. Här finns också en kåta med kamin, parkeringsplats och flera bryggor med bänkar. Området är tillgänglighetsanpassat.

Nu går leden genom skogsmarker igen. Nästa vattenkontakt är när du passerar på en bro mellan/över sjöarna Kocksjön och Mjösjön. Därefter går leden mellan Mjölsjöberget och Larssonberget. Det finns stigar upp till toppen av bägge dessa berg, märkta med rött eftersom de tillhör Eliasleden. Väljer du att göra en avstickare till vänster, upp på Larssonberget, finns en bakval och eldstad på toppen. På berget finns också det populära besöksmålet Eliasgrottan.

Solanderleden går vidare ner i mindre kuperade skogsmarker och når så utkanterna av byn Svensbyn och kommer ut på vägarna där. Där leden korsar Blåsmarksvägen (väg 501) kan du om du vill göra en avstickare till höger. Efter lite mer än en kilometer ser du då på vänster sida av vägen rastplatsen Vallen vid Svensbyån.

Fortsätter du i stället längs leden, når du snart hembygdsområdet Swensbylijda och bortanför det, på andra sidan bron över Svensbyån, passerar du badplatsen i Lidträsket på höger hand. Leden viker lite senare av till vänster från byavägen och går upp på baksidan av Vallsberget, där multisportsanläggningen Lindbäcksstadion är belägen. Här finns också  Pilgrimsleden, en rundslinga med inspiration från radbandet Frälsarkransen. Efter elljuspåret där du nu vandrar, finns möjligheten att göra en avstickare till vänster upp på toppen av Vallsberget, där det finns eldstäder och ett utsiktstorn.

Väljer du att följa leden tar den dig bort från berget och in i skogarna mellan Svensbyn och grannbyn Blåsmark. Ett stycke efter att du passerat sjön Råmyrtjärnen finns den gröna sträckans sydliga ändpunkt. Solanderleden byter färg till röd och fortsätter söderut mot Blåsmark.