Solanderleden-s

Ridning och Solanderleden

Solanderleden är inte avsedd för ridning, utan allemansrättens principer styr.

Naturvårdsverket skriver: "Undvika att rida på mjuka stigar och på stigar som vanligtvis används för vandring och motionslöpning. Rid inte heller i markerade eller uppåkta skidspår". Delar av Solanderleden går på rymliga skogsvägar som inte tar skada av ridning, men stora delar ska alltså undvikas.

I anslutning till Solanderleden finns flera företag som erbjuder ridning och körning i olika former, bland annat Birca Hästgård, Jössgården, Karin Stare Hästturer, Stinas Hästaktiviteter, Stormyrbergets Lantgård och Stuteri Solo.

Är du intressarad av att utveckla ridstig på lämpliga avsnitt av Solanderleden, kontakta oss!