Solanderleden header

Ridning och Solanderleden

Solanderleden är inte avsedd för ridning, utan allemansrättens principer styr.

Naturvårdsverket skriver: "Undvika att rida på mjuka stigar och på stigar som vanligtvis används för vandring och motionslöpning. Rid inte heller i markerade eller uppåkta skidspår". Delar av Solanderleden går på rymliga skogsvägar som inte tar skada av ridning, men stora delar ska alltså undvikas.

I anslutning till Solanderleden finns flera företag som erbjuder ridning och körning i olika former, bland annat Birca Hästgård, Jössgården, Karin Stare Hästturer, Stinas Hästaktiviteter och Stormyrbergets Lantgård

Är du intressarad av att utveckla ridstig på lämpliga avsnitt av Solanderleden, kontakta oss!