Solanderleden header

Bada längs Solanderleden

Allemansrätten låter dig bada på vilka stränder du vill, så länge du håller ett respektfullt avstånd från bostäder.

Längs Solanderleden finns många populära badplatser och badstränder i anslutning till byarna, ofta med omklädningsrum och/eller torrdass i anslutning. De är markerade med symbol på kartmaterialet.

Det är säkrast att inte bada ensam eller i strömt vatten. Tänk på att simma längs, inte från, stranden och inte hoppa/dyka i okänt vatten!