Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning blå delsträcka, riktning söderut

Solanderledens blå sträcka börjar där leden viker av från Piteälven nära byn Sikfors. Här finns en blåskyltad avstickare som tar dig över hängbron till Sikfors Konferens & Stugby.

Om du inte tar avstickaren, utan i stället följer den blå delsträckan nedströms, går leden först parallellt med vattnet längs ett brett avsnitt av älven som kantas av sandbankar. Leden viker sedan av från vattnet och går genom skogsmark till byn Sikfors södra infart. Därifrån går den vidare över ängar och genom skogsmark till byn Arnemark. I utkanten av byn finns en badplats med eldstäder och torrtoa alldeles intill leden och på vägen genom byn passerar leden Arnemarks Byagård.

Bortom Arnemark går leden åter in i skogsmark och vidare till byn Stridholm, förbi Stridholms Byagård och tillbaka ner till Piteälven. Vid älvkanten finns en rastplats med eldstad, torrtoa och vindskydd som även är en utmärkt isättningsplats för kajak. Lite längre bort finns ytterligare en rastplats med eldstad vid Hamptjärnen.

Leden fortsätter genom skogar genomkorsade av raviner som leder vatten ner till älven och några branta avsnitt som gjorts mer framkomliga med trappsteg och rep.

Strax efter att ha korsat vattendraget Aggbäcken viker leden bort från älven och förbi en plantskola där man odlar kottar. Vid övre hörnet av trädplantagen finns en blåsyltad avstickare över järnvägen och upp över fälten till Stormyrbergets Lantgård med boende och utsiktsberg.

Om du inte tar den, utan i stället följer leden runt plantskolan, går den snart ner mot vattnet igen. Nu följer leden tätt intill älven längs en av ledens temasträckor, Flottarstigen, vars slut i Böle är utmärkt med ett stiliserat timmerbröt av stockar på land. Ute i vattnet och längs älvkanterna finns många lämningar av flottningsepoken i form av pålar och stensättningar.

Längs med älven passerar leden ytterligare en rastplats med eldstad och torrtoa och just innan skogen mot vattnet ger vika för fritidsbebyggelse finns ytterligare en bra isättningsplats för kajak.  Leden viker av upp i skogen till byn Böle och följer olika vägar genom byn, förbi byagården Skogsgården och tillbaka till älven. Den blå ledsträckans sydliga ändpunkt ligger vid brofästet till bron över Piteälven i utkanten av byn Böle, vid Böle Garveri.

Leden byter färg till gult och fortsätter över älven.