Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning blå delsträcka, riktning norrut

Solanderledens blå delsträcka börjar där den gula delsträckan når bron över Piteälven i utkanten av byn Böle. Vid norra brofäset ligger Böle Garveri och därifrån följer leden olika vägar in genom byn, förbi hembygdsgården Skogsgården och viker sedan av på stigar tillbaka ner mot älven. Där leden möter älvkanten finns en isättningsplats för kajak.

Nu följer leden tätt intill älven längs en av ledens temasträckor, Flottarstigen, vars början i Böletrakterna är utmärkt med stiliserade timmerbröt. Ute i vattnet och längs älvkanterna finns många lämningar av flottningsepoken i form av pålar och stensättningar.

En bit upp längs älven finns en rastplats med eldstad och torrtoa vid en koja i skogen. Bortanför den lämar leden så småningom vattenbrynet och viker av upp i skogen mot byn Pålberget.

Skogen ger vika för odlingsmarker och leden går mellan Älvsbyvägen (väg 374) och en plantskola där man odlar kottar. Vid bortre övre hörnet av trädplantagen finns en avstickare över järnvägen och upp över fälten till Stormyrbergets Lantgård med boende, mat, aktiviteter och utsiktberg.

Om du inte tar avstickaren, utan i stället följer leden runt plantskolan, går den snart ner mot Piteälven igen. Leden fortsätter över vattendraget Aggbäcken och genom skogar genomkorsade av raviner som leder vatten ner till älven. Här finns några branta avsnitt som gjorts mer framkomliga med trappsteg och rep.

Vid Hamptjärnen finns en rastplats med eldstad. I utkanten av byn Stridholm finns ytterligare en rastplats med eldstad, torrtoa och vindskydd som även är en utmärkt isättningsplats för kajak.

Leden fortsätter genom byn, förbi Stridholms Byagård och över Älvsbyvägen (väg 374). Den går genom skogsmark mot byn Arnemark, där de åter korsar vägen, passerar geom själva byn och förbi Arnemarks Byagård. I utkanten av byn finns en badplats med eldstäder och torrtoa alldeles intill leden.

Från badplatsen går leden vidare över ängar och genom skogsmark till byn Sikfors södra infart. Här viker den in i skogsmarker och fortsätter tills den möter älvkanten igen. Leden följer vattnet uppströms, längs ett brett avsnitt av älven som kantas av sandbankar.

Där leden viker av norrut från älven nära byn Sikfors byter den färg till orange.
Här finns dock en fortättning i form av en blåskyltad avstickare som tar dig över en hängbro till Sikfors Konferens & Fritidsby.