Solanderleden-s

Avstickare till Sjulsmark

Följer du den här avstickaren uppströms längs Piteälven 300 m kommer du till byggnadsminnet Sikfors Gamla Kraftstation. Guidade turer till kraftstationen sker på fasta datum sommartid eller efter överenskommelse. 500 m längre uppströms finns ytterligare ett byggnadsmine: järnvägsbron över älven.

750 m uppströms, efter hängbron* över älven, ligger Sikfors Konferens & Fritidsby med hotell, stugby, camping, restaurang, minigolfbana och sommaröppen pool. Anläggningen är mycket vackert belägen på en udde vid Piteälven med utsikt över vattnet och de breda sandbankarna. Längst ute på udden finns en rastplats med vindskydd och eldstad. På området finns en träkåta med en världsrekordvinnande målning av Piteälven. Alldeles intill anläggningen ligger Sikfors Hembygdsgård och inne i Sikfors by finns en livsmedelsbutik, Forsens Livs.

*Den som inte vill korsa hängbron kan nå andra sidan genom att fortsätta uppströms och i stället gå över på vägen över dammen vid det nya kraftverket. Därefter följer du byavägen eller en naturstig på bortre sidan tillbaka nerströms, en omväg på 2 respektive 1,5 km.