Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning åkerbärsröd delsträcka, riktning söderut

Solanderledens åkerbärsröda sträcka börjar i byn Edet vid Bottenvikskusten. Leden löper sedan västerut mot inlandet genom skogar och våtmarker.

Just bortanför bergen vid skidanläggningen Måttundsbacken korsar den E4:n på en viadukt och löper parallellt med den ett stycke innan den går in mot byn Antnäs. I markerna utanför byn ansluter Solanderleden till Fäbodaleden och Norriskogens Kulturled, en vandringled med många konstnärliga utsmyckningar som börjat vid byns affär och går i rundslinga mellan flera olika fäbodvallar. Solanderleden går förbi festplatsen Kvarnvallen och samtliga fäbodvallar innan den viker av och löper upp Långberget norr om byn Långnäs. På Långberget finns en rastplats med torrtoalett och ett vindskydd.

Leden går tvärs genom Långnäs och fram till Aleån. Den följer sedan ån uppströms till den gamla kvarnplatsen i byn Ale, där det finns eldstad och bänkar. Från Ale går leden söderut, först genom odlingslandskapet och sedan tar skogen vid. Då du passerat byn Hällfors kommer du till fäbodvallen Bäckkvarnlandet med eldstad och bänkar. Därifrån går leden på stigar och skogsvägar.

Vid sjön Yttre Bjursträsket på gränsen mellan Piteå och Luleå kommun byter leden färg från åkerbärsrött till orange.