Solanderleden-s

Vandringsbeskrivning åkerbärsröd delsträcka, riktning norrut

Solanderledens åkerbärsröda sträcka börjar på gränsen mellan Piteå och Luleå kommun vid sjön Yttre Bjursträsket. Därifrån går leden på stigar och skogsvägar mot Hällfors. Innan du når byn passerar du fäbodvallen Bäckkvarnlandet där det finns eldstad och bänkar. Från Hällfors går leden vidare mot byn Ale och skogarna förbyts mot odlad mark då du närmar dig vattendraget Aleån. Vid den gamla kvarnen i Ale finns eldstad, bänkar och bord.

Leden följer Aleån mot kusten ett stycke och viker sedan av mot byn Långnäs. Den följer småvägar genom byn och fortsätter sedan upp på Långberget norr om byn. På Långberget finns en rastplats med torrtoalett och ett vindskydd.

I markerna utanför byn Antnäs ansluter Solanderleden till Fäbodaleden och Norriskogens Kulturled, en vandringled med många konstnärliga utsmyckningar som börjat vid byns affär och går i rundslinga mellan flera olika fäbodvallar. Solanderleden går förbi samtliga fäbodvallar och festplatsen Kvarnvallen innan den viker av och löper parallellt med E4:an.

I nivå med skidbacken Måttsundsbacken går vägen över motorvägen på en viadukt och sedan runt nedanför bergen och vidare genom kustskogarna med sjöar och våtmarker. I byn Edet får du syn på Bottenvikskusten och här byter leden färg från åkerbärsröd till ljusorange innan den fortsätter till byn Kallax.