FB Solanderleden2

Historical sights along the Solander Trail

Biskopsstenen ”The Bishop’s Stone” in Långnäs is placed in memory of Nicolaus Olai Bothniensis, born in this village around the year 1550. He became a professor of theology in Stockholm, a dean in Uppsala and eventually an arch bishop.

Bothniensis was the chairman of the Uppsala Synod of 1593, which is considered the most important synod in Swedish history, since it decided that Sweden would not revert to catholicism.
The stone is found inbetween Långnäsvägen no 78 and 80, 200 meters from the yellow section.

Settlement history in Infjärden. The district of Infjärden on the yellow section of the Solander Trail passes the villages of Långnäs, Roknäs and Sjulnäs. Ot is a real showcase of varying types of northern Swedish settlements, from small cottages and meadow granaries; to larger farm buildings with rock foundations and round barns; all the way to the first separate housings with single-family dwellings and shopping streets.

The yellow section wll become of the trail’s themed sections, where building and settlement history will be visualized for the visitors in selected locations.

Böle Garveri, founded in 1899, is the world’s sole remaining pine bark tannery and likely also the European tannery that’s been in use for the longest time. The saddle maker on the tannery’s second floor processes the tanned skins into everything from exclusive briefcases to leather aprons.

It is possible to book guided tours of the operation. You can read more about Böle Garveri on their home page.
Located where the blue section meets the yellow section.

Eliasgrottan vid Högberget i Svensbyn sägs ha varit tillhåll för "stortjuven" Elias Bäckman som härjade i bygden på 1800-talet. Enligt legenden vaggades som barn på en stulen kudde och kunde sedan aldrig skilja på mitt och ditt. Mycket av det han stal gav han bort, varför han ibland kallas Piteås Robin Hood. Från sitt gömställe i grottan ska han ha slungat heta paltar direkt ur grytan när polisen kom för att gripa honom. Elias slutade sina dagar på fängelset Nya Älfsborgs Fästning. Svensbyns hembygdsförening har gett ut en bok om Elias livsöde och du kan lyssna på en liten radiodokumentär om honom på P4 Norrbotten. Åke Johansson har filmat en utfärd till grottan där han också berättar om Elias liv, som du kan se på hans Youtubekanal.
Finns 800 m från grön ledsträcka.

Flottarlämningar i Piteälven. Från 1840-talet var Piteälven en av de vattendrag där timmerstockar flottades ner mot kusten för sågning och bortskeppning. 1982 flöt sista stocken genom gallringsbommen vid Böle Bom, men flottningsepoken har lämnat spår i form av stensättningar, pålar och markarbeten längs stora delar av älven.
Finns på blå ledsträcka, temasträckan Flottarstigen.

Gamla Kyrkbyn i Långnäs. Här sägs Piteås allra tidigaste handelsområde och kyrka ha tagit form på 1300-talet, vilket historisk och arkeologiska studier också bekräftat. Platsen var då en hamn, men ladhöjningen har gjort att den i dag helt förlorat kotakten med vattnet. Inga byggnader finns kvar, bara formen av de tidigare husgrunderna kan skönjas i landskapet. Du kan läsa mer om Kyrkbyn på Piteå Museums hemsida.
Finns 2 km från gul ledsträcka.

Järnvägsbron i Sikfors (1912-1914) är en byggnadsminnesskyddad bro över Piteälven med en väldigt säregen utformning. Det går att korsa älven på dammbyggnaden i anslutning till bron. Du kan läsa mer om järnvägsbron på Piteå Museums hemsida.
Finns nära avstickare till blå ledsträcka.

Kyrkstigen i Långnäs har medeltida anor. Systemet med obligatorisk kyrkgång ledde både till uppbyggnaden av kyrkstäder där avstånden var långa och till ett nät av kyrkvägar som befolkningen var skyldiga att hålla framkomliga. Många av vägarna har helt försvunnit sedan biltrafiken tog över, men av den här, som gick till Gamla Kyrkbyn i Långnäs, finns fortfarande en stor del bevarad.
Finns på gul ledsträcka.

Sikfors Gamla Kraftstation (1911-1912) är en byggnadsminnesskyddad industrifastighet vid Piteälven. Den ägs av Sikfors Intresseförening och guidade turer sker på bestämda datum sommartid eller efter överenskommelse. Bokning via Sikfors Konferens & Fritidsby. Du kan läsa mer om kraftstationen på Piteå Museums hemsida.
Finns på avstickare till blå ledsträcka.

Swensbylijda är ett hembygdsområde i byn Svensbyn. Med målet att visa gågna tiders levnads- och arbetssätt har hembygdsföreningen återuppbyggt ett stort antal hus och verksamheter vid Svensbyåns stränder. På de populära Kulturtisdagarna under juli månad är det full aktivitet på området, men även övrig tid finns möjligheter att se sig om och det går att boka guidning. Här finns även sommarcafé och ett brett kulturellt utbud med musik, berättande, kurser med mera. För att se aktuellt program, besök områdets Facebookgrupp eller hemsida!
Finns på grön ledsträcka.