Solanderleden-s

Jävre Tourist Station is a memento from the first golden age of automobiles and tourism. It was designed by Gunnar Lehtipalo and opened in 1967 as the new "gateway to the North of Sweden". But going from left-hand traffic to right ment the building now was on the wrong side of the road, and it fell into disrepair. Today it has special building protection as a heitage site and home to the tourist information office as well as an exhibition about the sixties.

The Tourist Station is found right next to the southern start/endpoint of the Solander Trail, on the red section.

Skärgårdslabyrinter är en forntida stensättning som återfinns världen över, men är speciellt vanlig vid kusten och på öarna i norra delen av Bottenvikens Skärgård. Troligtvis användes de av fiskarfolk för att ge fiskelycka och säkra resor. Vill du skaffa dig lite extra lycka på vandringen så hittar du en av labyrinterna vid Solanderleden på toppen av Högberget i Jävre. Mer om de magiska mönstrena i landskapet kan du läsa på  Piteå Museums hemsida.
Högberget ligger på Solanderledens röda ledsträcka.

Rosfors Bruk är en kulturmiljö och ett naturreservat. Runt den mäktiga restaurerade masugnen finns rester av flera andra fastigheter. Lämningarna är skyddade enligt forminneslagen! Dalgången hyser förutom det gamla bruket ett artrikt odlingslandskap som synliggör historiska traditioner med slåtterängar och lador. Kom ihåg att inom ett naturreservat gäller inte allemansrätten oinskränkt, bland annat får du här inte elda annat än på anvisad plats! Hos Länsstyrelsen finns mer information om naturreservatet och en broschyr med karta för nedladdning. I Piteå Kommuns kulturmiljöprogram kan du läsa mer om bruksepoken.
Finns på orange ledsträcka.

Kvarnen i Nybyn är tillsammans med den närbelägna kvarndammen de sista resterna av det bruk som ännu lever kvar i platsnamnet Altersbruk. I lite mer än hundra år användes vattenkraft till att bereda järn och såga trä på patsen, innan verksamheten slutligen lades ner 1892. Du kommer till kvarndamen om du viker av från leden in på riksväg 569 (Södra Altervägen). Sommartid är det ibland servering i den lilla kiosken ovanför kvarndammen, där det även finns en minigolfbana. Mellan kvarnen och kvarndammen finns en fin badplats med bryggor.
Ligger ca en kilometer från platsen där orange ledsträcka korsar riksväg 569.

Jävre Kvarn- och Bygdemuseum finns centralt i Jävre by. Här finns utställningar om det gamla bondköket , den gamla skolan, jordbruket och en "smideshörna" som speglar Degerfors Bruk som kvarnen en gång var en del av.  Museet är tillgängligt då sommarcaféet i byggnaden håller öppet samt efter överenskommelse.
Finns på röd ledsträcka.

Jävre Fyr är i själva verket gamla Skags Fyr som omplacerats till hamnen i Jävre by som ett minne av den fyrbyggarfabrik som tidigare fanns på Sandholmen vid Jävrekusten.  Det är av typen Heidenstamfyr och restes ursprungligen 1871. Fyren är öppen för besökare året om, är den låst finns nyckeln att låna på närbelägna ICA E-fyren.  Mer om fyrbyggarepoken i Jävre, Heidenstammare och själva fyrtornet hittar du på Fyrwiki.
Finns på andra sidan E4:an från Solanderledens södra startpunkt, röd ledsträcka. OBS: Använd gångtunneln under motorvägen för att komma till hamnområdet och fyren!

Fäbodaleden är en ca en mil  lång vandringsled i byn Antnäs. Leden knyter ihop fyra gamla fäbodvallar där korna hölls och mjölkades på de småskaliga jordbrukens tid. Längs leden finns informationsskyltar och konstnärliga utsmyckningar. På var och en av fäbodvallarna finns rastplatser med eldstäder.
Solanderledens åkerbärsröda sträck löper paralellt med Fäbodaleden norr om byn Antnäs och passerar alla de fyra fäbodvallarna.

 

Historical sights along the Solander Trail

Arkeologstigen är en vandringsled genom ett område vid kustbyn Jävre som är ovanligt rikt på synliga fornlämningar, bland annat imponerande gravrösen från bronsåldern.  Informationsskyltar på svenska och engelska berättar om de olika lämningarna och människorna som skapade dem. Karta och mer information om Arkeologstigen hittar du på Piteå Museums hemsida och på  Piteå Kommuns hemsida. På Piteå Kommunkarta kan du se hur leden ligger både enskilt och i förhållande till Solanderleden.
Leden delar bitvis sträckning med Solanderledens röda ledsträcka.

Biskopsstenen ”The Bishop’s Stone” in Långnäs is placed in memory of Nicolaus Olai Bothniensis, born in this village around the year 1550. He became a professor of theology in Stockholm, a dean in Uppsala and eventually an arch bishop.

Bothniensis was the chairman of the Uppsala Synod of 1593, which is considered the most important synod in Swedish history, since it decided that Sweden would not revert to catholicism.
The stone is found inbetween Långnäsvägen no 78 and 80, 200 meters from the yellow section.

Settlement history in Infjärden. The district of Infjärden on the yellow section of the Solander Trail passes the villages of Långnäs, Roknäs and Sjulnäs. Ot is a real showcase of varying types of northern Swedish settlements, from small cottages and meadow granaries; to larger farm buildings with rock foundations and round barns; all the way to the first separate housings with single-family dwellings and shopping streets.
 

Böle Garveri, founded in 1899, is the world’s sole remaining spruce bark tannery and likely also the European tannery that’s been in use for the longest time. The saddle maker on the tannery’s second floor processes the tanned skins into everything from exclusive briefcases to leather aprons.

It is possible to book guided tours of the operation. You can read more about Böle Garveri on their home page.
Located where the blue section meets the yellow section.

Eliasgrottan The Elias cave are the supposed hidey-hole of the "Grand Thief" Elias Bäckman, who plundered the countryside during the 1800s. According to legend he was rocked on a stolen pillow as a babe and ever since unable to tell yours from mine. He gave away some of his plunder, earning the name of "Piteås own Robin Hood". When his hiding place was found, he tried to ward off the attackers by flinging palt (a local variety of dumplings) at them. But it was usuccessfull: Elias was sent to prison and eventually died there.
The cave is located 800 m from the green section.

Flottarlämningar i Piteälven. Från 1840-talet var Piteälven en av de vattendrag där timmerstockar flottades ner mot kusten för sågning och bortskeppning. 1982 flöt sista stocken genom gallringsbommen vid Böle Bom, men flottningsepoken har lämnat spår i form av stensättningar, pålar och markarbeten längs stora delar av älven.
Finns på blå ledsträcka, temasträckan Flottarstigen.

Gamla Kyrkbyn i Långnäs. Här sägs Piteås allra tidigaste handelsområde och kyrka ha tagit form på 1300-talet, vilket historisk och arkeologiska studier också bekräftat. Platsen var då en hamn, men ladhöjningen har gjort att den i dag helt förlorat kotakten med vattnet. Inga byggnader finns kvar, bara formen av de tidigare husgrunderna kan skönjas i landskapet. Du kan läsa mer om Kyrkbyn på Piteå Museums hemsida.
Finns 2 km från gul ledsträcka.

Järnvägsbron i Sikfors (1912-1914) är en byggnadsminnesskyddad bro över Piteälven med en väldigt säregen utformning. Det går att korsa älven på dammbyggnaden i anslutning till bron. Du kan läsa mer om järnvägsbron på Piteå Museums hemsida.
Finns nära avstickare till blå ledsträcka.

Kyrkstigen i Långnäs har medeltida anor. Systemet med obligatorisk kyrkgång ledde både till uppbyggnaden av kyrkstäder där avstånden var långa och till ett nät av kyrkvägar som befolkningen var skyldiga att hålla framkomliga. Många av vägarna har helt försvunnit sedan biltrafiken tog över, men av den här, som gick till Gamla Kyrkbyn i Långnäs, finns fortfarande en stor del bevarad.
Finns på gul ledsträcka.

Sikfors Gamla Kraftstation (1911-1912) är en byggnadsminnesskyddad industrifastighet vid Piteälven. Den ägs av Sikfors Intresseförening och guidade turer sker på bestämda datum sommartid eller efter överenskommelse. Bokning via Sikfors Konferens & Fritidsby. Du kan läsa mer om kraftstationen på Piteå Museums hemsida.
Finns på avstickare till blå ledsträcka.

Swensbylijda är ett hembygdsområde i byn Svensbyn. Med målet att visa gågna tiders levnads- och arbetssätt har hembygdsföreningen återuppbyggt ett stort antal hus och verksamheter vid Svensbyåns stränder. På de populära Kulturtisdagarna under juli månad är det full aktivitet på området, men även övrig tid finns möjligheter att se sig om och det går att boka guidning. Här finns även sommarcafé och ett brett kulturellt utbud med musik, berättande, kurser med mera. För att se aktuellt program, besök områdets Facebookgrupp eller hemsida!
Finns på grön ledsträcka.