FB Solanderleden2

Orange delsträcka

På den här sidan hittar du kartmaterial och avståndstabell för Solanderledens orange delsträcka. Den mäter totalt 49,5 km och löper mellan Piteälven i närheten av byn Sikfors och sjön Bjursträsket på gränsen mellan Piteå och Luleå kommun.

Här får vandraren uppleva det bördiga jordbrukslandskapet längs Alterälven i Alterdalen, skog, myrmarker, berg och de artrika naturreservaten som ligger i ansluning till den gamla bruksmiljön Rosfors.

Vill du läsa en vandringsbeskrivning av sträckan,
välj din färdriktning:

Söderut / Norrut
VANDRINGSBESKRIVNINGAR KOMMER TILL BARMARKSSÄSONG 2018!

 

Solanderledens orange delsträcka på Piteå Kommunkarta:

 
Avståndstabell orange delsträcka: KOMMER TILL BARMARKSSÄSONG 2018!