FB Solanderleden2

Blå delsträcka

På den här sidan hittar du kartmaterial och avståndstabell för Solanderledens blå delsträcka. Den mäter totalt 24,5 km och löper längs Piteälvens norra stränder, förbi byarna Arnemark, Böle, Pålberget, Sikfors och Stridholm. Sträckans blå färg valdes av byborna för att spegla älven och dess vatten.

Här får vandraren nära kontakt med både Piteälven och skogs- och jordbruksmarkerna som kantar den.  Längs den blå delsträckan finns Solanderledens första temasträcka, Flottarstigen.

På den blå sträckan hittar du två av Solanderledens största boendeanläggningar: Sikfors Konferens & Fritidsby och Stormyrbergets Lantgård.

Vill du läsa en vandringsbeskrivning av delsträckan,
välj din färdriktning:
 

Söderut / Norrut
 

Solanderledens blå delsträcka på Piteå Kommunkarta


Avståndstabell blå delsträcka: