FB Solanderleden2

Hitta på Solanderleden

Solanderledens färg är mörkt röd och finns överst på ledens stolpar, följd av färgen på den delsträcka du befinner dig på. På vissa platser har det även markerats direkt på träd, stubbar eller stenar.

Där det behövs finns också pilskyltar med vandringsledsymbol, Solanderledens röda färg och respektive delsträckas. Stolpar och skyltar har även en plakett med Solanderledens logotyp på.

Bearbetning av koordinatier från Solanderleden pågår: målet är ett digitalt kartmaterial som är lätt att använda sig av online men också går att skriva ut.

I dagsläget finns alla delsträckorna utlagda på Piteå Kommunkarta, vilken tillåter dig att zooma in på leden med hög detaljnivå och även se en del av servicepunkterna. Du kan också ladda ner en .kmz eller .gpx-fil och med den se delsträckorna i Google Earth och olika telefonappar/i din GPS. Därutöver har det i samband med testvandringar tagits fram mycket enkla "pionjärkartor" över några av delsträckorna.

Kartmaterial, avståndstabeller och filer finns på respektive delsträckas sida.